Hòa Bình:Giám sát thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lạc Sơn

Hòa Bình:Giám sát thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lạc Sơn

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng

MTTQ huyện Hàm Thuận Bắc phát huy vai trò giám sát, phản biện

MTTQ huyện Hàm Thuận Bắc phát huy vai trò giám sát, phản biện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiết kiệm không phải như “cây kéo” cắt xén chi tiêu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiết kiệm không phải như “cây kéo” cắt xén chi tiêu

Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật

Giám sát đầu tư tại cộng đồng hạn chế sai phạm, tiêu cực

Giám sát đầu tư tại cộng đồng hạn chế sai phạm, tiêu cực

Phú Thọ: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phú Thọ: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

MTTQ tỉnh Phú Thọ: Giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà

MTTQ tỉnh Phú Thọ: Giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà

Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Khê với công tác giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Khê với công tác giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Thoại Sơn

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Thoại Sơn

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội