Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

(Mặt trận) -Sáng 11/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Bá Minh chủ trì hội nghị.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Bá Minh phát biểu tại hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức giám sát 2 nội dung gồm: Giám sát việc thực hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh gắn với chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát 10 nội dung. Cụ thể, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Giám sát việc thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030.

Với hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phản biện với 5 cơ chế, chính sách; tổ chức phản biện các dự thảo đề án, dự án, nghị quyết khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu đề xuất nội dung, tích cực tham gia phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi tích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; quyền và trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phối hợp với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Theo Báo Quảng Ngãi