Trên 350 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền, hiện vật qua hệ thống Mặt trận

Trên 350 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền, hiện vật qua hệ thống Mặt trận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Phim tài liệu: 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phim tài liệu: 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc

90 năm Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân

90 năm Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thông qua MTTQ Việt Nam, nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Thông qua MTTQ Việt Nam, nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 MTTQ Việt Nam tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ từ các ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp

MTTQ Việt Nam tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ từ các ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Quốc hội

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo