Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Cùng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch

Cùng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận vật tư y tế và kinh phí ủng hộ từ các nước Châu Âu trao tặng

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận vật tư y tế và kinh phí ủng hộ từ các nước Châu Âu trao tặng

Tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Tiếp tục tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động

Tiếp sức chống dịch

Tiếp sức chống dịch

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương

Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào

Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào

Mặt trận các cấp tiếp sức cùng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh

Mặt trận các cấp tiếp sức cùng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh

Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19“

Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19“

Trên 7.676 tỷ đồng tiếp nhận và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Trên 7.676 tỷ đồng tiếp nhận và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Đoàn kết chống dịch

Đoàn kết chống dịch

Càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất

Càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất