MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam

Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”

Trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Tôn vinh trí tuệ Việt Nam

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Tôn vinh trí tuệ Việt Nam

Luôn quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công

Luôn quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công

Khởi động Giải báo chí phòng, chống tham nhũng lãng phí lần thứ ba, năm 2020-2021

Khởi động Giải báo chí phòng, chống tham nhũng lãng phí lần thứ ba, năm 2020-2021

Yên Bái kỷ niệm trọng thể 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Yên Bái kỷ niệm trọng thể 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Yên Bái kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

Yên Bái kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn