Phú Yên: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ thực tiễn

Phú Yên: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ thực tiễn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/03/2023 - Phản hồi về vụ việc có sổ đỏ nhưng không được đền bù

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/03/2023 - Phản hồi về vụ việc có sổ đỏ nhưng không được đền bù

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2023 - Loại 88 hộ dân ra khỏi danh sách di dời vùng sạt lở

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2023 - Loại 88 hộ dân ra khỏi danh sách di dời vùng sạt lở

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/03/2023 - Hàng chục hộ dân bất ngờ bị thu hồi nhà

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/03/2023 - Hàng chục hộ dân bất ngờ bị thu hồi nhà

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/03/2023 - Hàng loạt nhà dân bị nứt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/03/2023 - Hàng loạt nhà dân bị nứt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/03/2023 - Thiếu nước sinh hoạt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/03/2023 - Thiếu nước sinh hoạt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/03/2023 - Di dời chợ đêm Đà Lạt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/03/2023 - Di dời chợ đêm Đà Lạt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/03/2023 - Ngăn chặn nhiều đối tượng giả danh công an lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/03/2023 - Ngăn chặn nhiều đối tượng giả danh công an lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/03/2023 - Trùng căn cước công dân với người đã khuất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/03/2023 - Trùng căn cước công dân với người đã khuất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/03/2023 - Tấm lòng của người cựu chiến binh vì cộng đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/03/2023 - Tấm lòng của người cựu chiến binh vì cộng đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/03/2023 - Khu xử lý rác gây ảnh hưởng trường học, khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/03/2023 - Khu xử lý rác gây ảnh hưởng trường học, khu dân cư

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/03/2023 - Gần 80 thuyền viên bị nợ lương

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/03/2023 - Gần 80 thuyền viên bị nợ lương