Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ

Góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Nam Định: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo

Nam Định: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo

Phật giáo Hoà Hảo một lòng vì Tổ quốc

Phật giáo Hoà Hảo một lòng vì Tổ quốc

Góp ý Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Góp ý Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vận động các tôn giáo tích cực tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch

Vận động các tôn giáo tích cực tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ