Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ phía Nam

Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ phía Nam

Hơn 1.000 bài tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

Hơn 1.000 bài tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

Khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới

Khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Hạt nhân truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Hạt nhân truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL

Đoàn kết xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chung tay bảo vệ biên cương của Tổ quốc

Đoàn kết xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chung tay bảo vệ biên cương của Tổ quốc

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra

Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra

Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba

Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba

Quyết tâm để tạo nên thành công của chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Quyết tâm để tạo nên thành công của chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/9/2020 - 27/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/9/2020 - 27/9/2020)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025