Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả trong giám sát xây dựng nông thôn mới

Nâng cao hiệu quả trong giám sát xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Báo Hậu Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Báo Hậu Giang

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ trao tặng 50 căn nhà Đại Đoàn Kết tại Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ trao tặng 50 căn nhà Đại Đoàn Kết tại Nghệ An

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tiếp tục có những tác phẩm báo chí giá trị để thực hiện sứ mệnh cao cả - phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tiếp tục có những tác phẩm báo chí giá trị để thực hiện sứ mệnh cao cả - phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác tôn giáo

Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác tôn giáo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi