Đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân vận động, tiếp nhận ủng hộ thiên tai, dịch bệnh

Đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân vận động, tiếp nhận ủng hộ thiên tai, dịch bệnh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Giám sát để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử

Giám sát để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nêu cao tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

Nêu cao tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

HDBank ủng hộ 1,5 tỷ đồng tiếp sức người dân nơi tâm dịch Hải Dương

HDBank ủng hộ 1,5 tỷ đồng tiếp sức người dân nơi tâm dịch Hải Dương

Bầu cử Quốc hội &HĐND: Người ứng cử đều có quyền lợi như nhau

Bầu cử Quốc hội &HĐND: Người ứng cử đều có quyền lợi như nhau

Đảm bảo tiêu chuẩn, tăng chất lượng đối với đại biểu Quốc hội

Đảm bảo tiêu chuẩn, tăng chất lượng đối với đại biểu Quốc hội

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/03/2021 - 07/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/03/2021 - 07/03/2021)

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ

Khi cầm lá phiếu, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất

Khi cầm lá phiếu, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất

Giám sát để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân đối với đại biểu ứng cử trên địa bàn

Giám sát để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân đối với đại biểu ứng cử trên địa bàn

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đến ngày 17/2/2021: Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Đến ngày 17/2/2021: Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất