Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021“: Nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 21/6/2021

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 – 2021“: Nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 21/6/2021

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Giám sát chặt, không để xảy ra bất kỳ sai sót với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Giám sát chặt, không để xảy ra bất kỳ sai sót với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ

Sức lan tỏa từ chiến dịch “Con sẽ ở nhà”

Sức lan tỏa từ chiến dịch “Con sẽ ở nhà”

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Ngọn cờ tập hợp, đoàn kết chống Mỹ cứu nước

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Ngọn cờ tập hợp, đoàn kết chống Mỹ cứu nước

Giám sát để các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời

Giám sát để các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - PL.2564

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - PL.2564

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 4/5/2020 - 10/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 4/5/2020 - 10/5/2020)

Nhân lên ý chí, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Nhân lên ý chí, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà người có công tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà người có công tại TP Cần Thơ

Thông điệp cuộc sống từ hình ảnh đoàn làm phim “Những ngày không quên”

Thông điệp cuộc sống từ hình ảnh đoàn làm phim “Những ngày không quên”

Nhà báo Lê Anh Đạt là Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

Nhà báo Lê Anh Đạt là Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Mỗi em học sinh chính là những tuyên truyền viên tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh

Mỗi em học sinh chính là những tuyên truyền viên tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh

Kết nối những tấm lòng tới nơi tuyến đầu chống dịch

Kết nối những tấm lòng tới nơi tuyến đầu chống dịch