Bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương của Đảng trong các tác phẩm báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương của Đảng trong các tác phẩm báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Việc lựa chọn nội dung, phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Việc lựa chọn nội dung, phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và phương hướng đổi mới

Liên Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Liên Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hiệu quả từ việc thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hiệu quả từ việc thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Cuộc “hội quân” trên vùng đất lịch sử

Cuộc “hội quân” trên vùng đất lịch sử

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội điểm cấp tỉnh MTTQ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Đại hội điểm cấp tỉnh MTTQ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại đoàn kết dân tộc - Động lực chủ yếu phát huy sức mạnh Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Đại đoàn kết dân tộc - Động lực chủ yếu phát huy sức mạnh Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển"

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển"

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp nhận hỗ trợ số tiền 1,8 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp nhận hỗ trợ số tiền 1,8 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam