Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

MTTQ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức tương đồng của Nam Phi

MTTQ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức tương đồng của Nam Phi

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Nêu cao vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường

Nêu cao vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường

MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Đồng bộ, quyết liệt cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép

MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Đồng bộ, quyết liệt cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép

Tiếp tục giám sát chặt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Tiếp tục giám sát chặt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Hoạt động hòa giải góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn

Hoạt động hòa giải góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn

Không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả

Không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/7/2020 - 19/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/7/2020 - 19/7/2020)

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ

Góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Khẳng định vị trí của hàng Việt trước những khó khăn của đại dịch

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam