Quảng Bình: Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Bình: Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Phát huy sức mạnh của cộng đồng

Phát huy sức mạnh của cộng đồng

Phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống COVID-19

Phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống COVID-19

MTTQ Xã Thái Hòa (Hàm Yên) thực hiện tốt việc xây dựng mô hình tự quản

MTTQ Xã Thái Hòa (Hàm Yên) thực hiện tốt việc xây dựng mô hình tự quản

Vận động giỏi, hiệu quả cao

Vận động giỏi, hiệu quả cao

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID – 19

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID – 19

Đồng Phú (Bình Phước) phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng Phú (Bình Phước) phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

MTTQ Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây nhà đại đoàn kết giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp"

MTTQ Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây nhà đại đoàn kết giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp"

Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

An Giang: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 197 tỷ đồng

An Giang: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 197 tỷ đồng

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng:  Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Cần đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế

Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Cần đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế