Gia Lai: Xây mới 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Gia Lai: Xây mới 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 2 triệu túi an sinh đã được chuyển đến những người có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 2 triệu túi an sinh đã được chuyển đến những người có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 4 triệu bộ kit xét nghiệm Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 4 triệu bộ kit xét nghiệm Covid-19

Tuyên Quang: ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh 110 tấn nông sản và vật tư y tế cho 6 tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch

Tuyên Quang: ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh 110 tấn nông sản và vật tư y tế cho 6 tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch

Thái Nguyên:Tiếp nhận trên 81,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống COVID-19

Thái Nguyên:Tiếp nhận trên 81,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống COVID-19

MTTQ xã Tây Thuận chăm lo người dân khó khăn do dịch bệnh

MTTQ xã Tây Thuận chăm lo người dân khó khăn do dịch bệnh

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận nguồn lực ủng hộ phòng chống Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận nguồn lực ủng hộ phòng chống Covid-19

An Giang: Tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch trị giá trên 5 tỷ đồng

An Giang: Tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch trị giá trên 5 tỷ đồng

Đồng Tháp: Tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19

Đồng Tháp: Tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19

Bình Định: Trao hỗ trợ 150 suất nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Trao hỗ trợ 150 suất nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Trung thu đặc biệt của các em nhỏ mồ côi bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Trung thu đặc biệt của các em nhỏ mồ côi bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nữ cán bộ Mặt trận nhiệt tình với công tác phòng, chống dịch

Nữ cán bộ Mặt trận nhiệt tình với công tác phòng, chống dịch

Gia Lai: Chuyển 70 tấn hàng hóa ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Gia Lai: Chuyển 70 tấn hàng hóa ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau trao hơn 10.900 suất quà cho người yếu thế

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau trao hơn 10.900 suất quà cho người yếu thế