MTTQ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

MTTQ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện an sinh xã hội

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện an sinh xã hội

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Quảng Ninh: Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh

Quảng Ninh: Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh

Trên 71 tỷ đồng ủng hộ Hải Dương phòng chống dịch COVID-19

Trên 71 tỷ đồng ủng hộ Hải Dương phòng chống dịch COVID-19

Vĩnh Long triển khai công tác giới thiệu người ứng cử

Vĩnh Long triển khai công tác giới thiệu người ứng cử

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Phú Yên hướng dẫn giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử

Phú Yên hướng dẫn giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt hội nghị cử tri nơi cư trú

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt hội nghị cử tri nơi cư trú

Không để xảy ra sai sót khi giới thiệu đại biểu đại diện cho nhân dân

Không để xảy ra sai sót khi giới thiệu đại biểu đại diện cho nhân dân

Hải Phòng ấn định và công bố 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

Hải Phòng ấn định và công bố 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Gia Lai:Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gia Lai:Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Phước: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X

Bình Phước: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X