Quảng Trị: Trao tặng 50 triệu đồng cho các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

Quảng Trị: Trao tặng 50 triệu đồng cho các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

Mặt trận Cần Thơ tiếp nhận 200 triệu đồng từ Genco2

Mặt trận Cần Thơ tiếp nhận 200 triệu đồng từ Genco2

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận 1,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận 1,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

MTTQ tỉnh Hậu Giang: Tổ chức các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, có tính giáo dục truyền thống

MTTQ tỉnh Hậu Giang: Tổ chức các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, có tính giáo dục truyền thống

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Mặt trận Quảng Ngãi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Ngãi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Hà Nội: Tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Mặt trận Quảng Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng điều trị ca mắc Covid-19

Mặt trận Quảng Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng điều trị ca mắc Covid-19

MTTQ  các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Mặt trận Thái Bình trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận Thái Bình trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

MTTQ thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

MTTQ thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Đồng Tháp:Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19

Đồng Tháp:Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19