Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận 1 tỷ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận 1 tỷ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bến Tre khai trương máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo

Bến Tre khai trương máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Tỉnh Phú Thọ vận động ủng hộ được gần 15,9 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Phú Thọ vận động ủng hộ được gần 15,9 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Quảng Nam: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thanh Hóa: MTTQ huyện Tĩnh Gia tiếp nhận 1.114 triệu đồng và nhiều vật tư y tế ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa: MTTQ huyện Tĩnh Gia tiếp nhận 1.114 triệu đồng và nhiều vật tư y tế ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Cao Bằng: Quỹ "Phòng, chống dịch Covid-19" tiếp nhận trên 4,6 tỷ đồng

Cao Bằng: Quỹ "Phòng, chống dịch Covid-19" tiếp nhận trên 4,6 tỷ đồng

Lâm Đồng: Trên 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19

Lâm Đồng: Trên 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19

MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tiếp nhận trên 4,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tiếp nhận trên 4,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch (đợt 2)

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch (đợt 2)

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ 9 hơn 1 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ 9 hơn 1 tỷ đồng

An Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19

An Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Hòa Bình: Trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ tiền và hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Hòa Bình: Trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ tiền và hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19