Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới

Mặt trận các cấp quận Bình Thủy (TP Cần Thơ): Vận động trao tặng 10.564 phần quà, trị giá hơn 3,8 tỉ đồng

Mặt trận các cấp quận Bình Thủy (TP Cần Thơ): Vận động trao tặng 10.564 phần quà, trị giá hơn 3,8 tỉ đồng

Nghệ An: 165 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Nghệ An: 165 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

TP Hồ Chí Minh: 100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

TP Hồ Chí Minh: 100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Thanh Hóa:Tiếp nhận ủng hộ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông

Thanh Hóa:Tiếp nhận ủng hộ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông

Văn Yên (Yên Bái): “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”

Văn Yên (Yên Bái): “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”

Quảng Trị: Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Quảng Trị: Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang làm việc với Công an tỉnh về thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang làm việc với Công an tỉnh về thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội

Khánh Hòa: Giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội

Bến Tre: Họp mặt đại biểu các dân tộc năm 2022

Bến Tre: Họp mặt đại biểu các dân tộc năm 2022

Nghệ An: Trao 500 triệu đồng làm 10 nhà đại đoàn kết tại huyện Quỳ Hợp

Nghệ An: Trao 500 triệu đồng làm 10 nhà đại đoàn kết tại huyện Quỳ Hợp

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh năm 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh năm 2022.

Gia Lai: Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai các nhiện vụ năm 2022

Gia Lai: Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai các nhiện vụ năm 2022

Hà Nội: Tiếp nhận 11.000 kít test xét nghiệm phục vụ SEA Games 31

Hà Nội: Tiếp nhận 11.000 kít test xét nghiệm phục vụ SEA Games 31

Cán bộ Mặt trận thôn tâm huyết xây dựng nông thôn mới

Cán bộ Mặt trận thôn tâm huyết xây dựng nông thôn mới