Mặt trận Kiên Giang gặp mặt nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo

Mặt trận Kiên Giang gặp mặt nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo

Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân: Nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, thân nhân Kiều bào, những người uy tín trong đồng bào các dân tộc nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân: Nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, thân nhân Kiều bào, những người uy tín trong đồng bào các dân tộc nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phú Thọ: Chủ tịch Mặt trận thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Phú Thọ: Chủ tịch Mặt trận thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

MTTQ Đà Nẵng bàn giao nhà Đại đoàn kết và thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Cơtu

MTTQ Đà Nẵng bàn giao nhà Đại đoàn kết và thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Cơtu

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc Tết Mặt trận Trung ương

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc Tết Mặt trận Trung ương

Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Mặt trận Trung ương

Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Mặt trận Trung ương

Người Công giáo tốt chính là công dân tốt

Người Công giáo tốt chính là công dân tốt

Lãnh đạo Mặt trận Phú Thọ thăm hỏi già làng, người có uy tín huyện Yên Lập

Lãnh đạo Mặt trận Phú Thọ thăm hỏi già làng, người có uy tín huyện Yên Lập

Góp ý, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc cho đồng bào tôn giáo

Góp ý, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc cho đồng bào tôn giáo

Lan tỏa hơn nữa sự kỳ vọng của nhân dân vào hoạt động của Giáo hội

Lan tỏa hơn nữa sự kỳ vọng của nhân dân vào hoạt động của Giáo hội

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Quảng Nam: Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2019

Quảng Nam: Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2019

Tìm giải pháp căn cơ trong việc thuyên chuyển Tăng, Ni

Tìm giải pháp căn cơ trong việc thuyên chuyển Tăng, Ni