Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm 2022

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm 2022

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản

MTTQ tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

MTTQ tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc bộ - Sức bật mới cho khu vực

Phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc bộ - Sức bật mới cho khu vực

Sóc Trăng: Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đến thăm, chúc mừng chùa Liên Phái nhân Đại lễ Phật đản năm 2022

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đến thăm, chúc mừng chùa Liên Phái nhân Đại lễ Phật đản năm 2022

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566

Vĩnh Long: Chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Vĩnh Long: Chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thăm và chúc mừng Lễ Phật đản (Phật lịch 2566- Năm 2022)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thăm và chúc mừng Lễ Phật đản (Phật lịch 2566- Năm 2022)

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm, chúc mừng Phật đản tại Nam Định và Hải Phòng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm, chúc mừng Phật đản tại Nam Định và Hải Phòng

Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo tới chức sắc tôn giáo, người có uy tín

Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo tới chức sắc tôn giáo, người có uy tín

Phật Giáo Bạc Liêu: Luôn phát huy truyền thống “tốt đời - đẹp đạo”

Phật Giáo Bạc Liêu: Luôn phát huy truyền thống “tốt đời - đẹp đạo”