“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid - 19

“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid - 19

MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp tục nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp tục nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh

Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh

Bánh trung thu yêu thương tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Bánh trung thu yêu thương tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Huyện Cầu Ngang: Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Huyện Cầu Ngang: Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

“Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” thôn Thượng Đại

“Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” thôn Thượng Đại

Tổ COVID cộng đồng - Những chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch

Tổ COVID cộng đồng - Những chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Lai Châu: Bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch

Lai Châu: Bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch

“Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn

“Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn

Chống dịch từ cơ sở và kinh nghiệm của Hà Nội

Chống dịch từ cơ sở và kinh nghiệm của Hà Nội

Xuất quân trao tặng quà của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh

Xuất quân trao tặng quà của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh

Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Sát cánh cùng nhân dân chống dịch

Ai có của góp của, ai có công góp công để cùng dồn sức phòng chống dịch

Ai có của góp của, ai có công góp công để cùng dồn sức phòng chống dịch

Ông Nguyễn Ngọc Lương làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Lương làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam