Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Tuyên Quang: Na Hang phát động phong trào “Chung tay xử lý và chống rác thải nhựa”

Tuyên Quang: Na Hang phát động phong trào “Chung tay xử lý và chống rác thải nhựa”

Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Thùng rác gia đình chung tay bảo vệ môi trường”

Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Thùng rác gia đình chung tay bảo vệ môi trường”

Trung ương Đoàn trao 10 giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019

Trung ương Đoàn trao 10 giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019

Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Khánh Hòa: Ký quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và MTTQ tỉnh

Khánh Hòa: Ký quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và MTTQ tỉnh

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020: “Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”.

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020: “Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”.

Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Chung tay vì môi trường sạch đẹp

Chung tay vì môi trường sạch đẹp

Đồng Tháp: Mô hình hoạt động  bảo vệ môi trường

Đồng Tháp: Mô hình hoạt động bảo vệ môi trường

Chiêm Hóa chung tay chống rác thải nhựa

Chiêm Hóa chung tay chống rác thải nhựa

Huyện Vĩnh Lộc thực hiện tiêu chí môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Vĩnh Lộc thực hiện tiêu chí môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Tuyên Quang: Triển khai mô hình xử lý rác và chống rác thải nhựa

Tuyên Quang: Triển khai mô hình xử lý rác và chống rác thải nhựa

Trực Ninh nỗ lực thực hiện các mục tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Trực Ninh nỗ lực thực hiện các mục tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Xây dựng mô hình điểm "Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường"

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Xây dựng mô hình điểm "Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường"