Huyện Hà Trung: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Huyện Hà Trung: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Hoàn tất việc xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Hoàn tất việc xem xét nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Cử tri thành phố Hà Nội đồng tình với cách điều hành của TP trong phòng, chống dịch

Cử tri thành phố Hà Nội đồng tình với cách điều hành của TP trong phòng, chống dịch

Giám sát để nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp

Giám sát để nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp

Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân

Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giám sát tại thành phố Bắc Ninh

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giám sát tại thành phố Bắc Ninh

Hồng Dân: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Hồng Dân: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Hải Phòng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cảng biển trên địa bàn quận Hải An

Hải Phòng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cảng biển trên địa bàn quận Hải An

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng giám sát tình hình cán bộ, đảng viên tại Quận Lê Chân

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng giám sát tình hình cán bộ, đảng viên tại Quận Lê Chân

Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn phối hợp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn phối hợp xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

“Chìa khóa” tới đồng thuận ở Cao Ngạn

“Chìa khóa” tới đồng thuận ở Cao Ngạn

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

MTTQ tỉnh Quảng Nam: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

MTTQ tỉnh Quảng Nam: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)