Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

An Giang: Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ

An Giang: Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ

Hà Nam: Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB

Hà Nam: Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB

Bến Tre: Nguyên cán bộ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ tham gia đóng góp văn kiện giữa nhiệm kỳ

Bến Tre: Nguyên cán bộ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ tham gia đóng góp văn kiện giữa nhiệm kỳ

Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng

Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng

Đà Nẵng: Khẳng định vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Đà Nẵng: Khẳng định vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Trà Vinh: Lấy ý kiến cộng đồng đối với Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi

Trà Vinh: Lấy ý kiến cộng đồng đối với Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi

Hà Nội: Phản biện xã hội về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hà Nội: Phản biện xã hội về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Sóc Trăng: Phản biện dự thảo đặt tên đường trên địa bàn tỉnh

Sóc Trăng: Phản biện dự thảo đặt tên đường trên địa bàn tỉnh

Phản biện các chính sách về nhà ở cho người dân Thủ đô

Phản biện các chính sách về nhà ở cho người dân Thủ đô

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

An Giang: Phản biện về dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

An Giang: Phản biện về dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Bình Phước: Minh Thắng phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát đúng, trúng vấn đề

Bình Phước: Minh Thắng phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát đúng, trúng vấn đề

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần thực chất và hiệu quả

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần thực chất và hiệu quả

MTTQ tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội