Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay

Nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Hà Nội: Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng

Hà Nội: Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh