Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Phải rất cụ thể, tránh chung chung

Giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Phải rất cụ thể, tránh chung chung

Cử tri và nhân dân đánh giá cao việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Cử tri và nhân dân đánh giá cao việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Phú Yên: Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân

Phú Yên: Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân

Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

MTTQ TP Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ TP Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phản biện xã hội góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách

Tuyên Quang: Phản biện xã hội góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách

Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch làm việc với các bộ: Xác định rõ hơn trách nhiệm để xử lý dứt điểm

Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch làm việc với các bộ: Xác định rõ hơn trách nhiệm để xử lý dứt điểm

Tăng cường giám sát thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá

Tăng cường giám sát thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá

Đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Luật Quy hoạch của ngành giao thông và ngành nông nghiệp

Đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Luật Quy hoạch của ngành giao thông và ngành nông nghiệp

An Giang phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

An Giang phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát vấn đề xăng dầu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát vấn đề xăng dầu

MTTQ tỉnh Hưng Yên: Góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

MTTQ tỉnh Hưng Yên: Góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân: Quan tâm, chú trọng những vấn đề nóng

Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân: Quan tâm, chú trọng những vấn đề nóng

Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân

Giám sát, phản biện vì lợi ích của nhân dân