MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Hà Nội: Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng

Hà Nội: Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Quy định các giải pháp bảo vệ người mua nhà

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Quy định các giải pháp bảo vệ người mua nhà

Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm sát thực tiễn

Xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm sát thực tiễn

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Quy định chặt chẽ về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Quy định chặt chẽ về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ

Dự thảo Luật Căn cước: Có nên quy định đổi thẻ căn cước khi điều chỉnh địa giới hành chính?

Dự thảo Luật Căn cước: Có nên quy định đổi thẻ căn cước khi điều chỉnh địa giới hành chính?

Giải quyết dứt điểm, có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Giải quyết dứt điểm, có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp