Nghệ An: Thành lập 4 đoàn giám sát thực hiện gói 62 nghìn tỷ

Nghệ An: Thành lập 4 đoàn giám sát thực hiện gói 62 nghìn tỷ

Quảng Bình: Hướng dẫn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19

Quảng Bình: Hướng dẫn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19

MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Vĩnh Phúc:Triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Vĩnh Phúc:Triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Yên Mô (Ninh bình): Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, tạo đồng thuận trong nhân dân

Yên Mô (Ninh bình): Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, tạo đồng thuận trong nhân dân

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Ninh Thuận: Mặt trận tham gia các Tổ kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19

Ninh Thuận: Mặt trận tham gia các Tổ kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19

MTTQ huyện Tuần Giáo phát huy vai trò giám sát ở cơ sở

MTTQ huyện Tuần Giáo phát huy vai trò giám sát ở cơ sở

Mặt trận các cấp tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận trong phòng chống dịch Covid -19

Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận trong phòng chống dịch Covid -19

Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ (Điện Biên): Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ (Điện Biên): Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Góp trí lực thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Góp trí lực thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Khánh Hòa: Mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh tổ chức phản biện xã hội Đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV

Khánh Hòa: Mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh tổ chức phản biện xã hội Đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV