Tổ chức tư vấn định giá đất dứt khoát phải độc lập, khách quan, chuyên nghiệp

Tổ chức tư vấn định giá đất dứt khoát phải độc lập, khách quan, chuyên nghiệp

Người dân phải được thụ hưởng lợi ích từ quá trình chuyển dịch đất đai

Người dân phải được thụ hưởng lợi ích từ quá trình chuyển dịch đất đai

Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

TP. Đồng Hới: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

TP. Đồng Hới: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định về tái định cư phải đảm bảo đời sống người dân hậu thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định về tái định cư phải đảm bảo đời sống người dân hậu thu hồi đất

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ

Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Luật Đất đai phải có tầm nhìn xa, sức sống lâu dài, khả thi

Luật Đất đai phải có tầm nhìn xa, sức sống lâu dài, khả thi

Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều kiến nghị của đại biểu tôn giáo đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều kiến nghị của đại biểu tôn giáo đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng