Sửa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cần đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo

Sửa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cần đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

Nghĩa Lộ giám sát chặt chẽ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo

Nghĩa Lộ giám sát chặt chẽ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo

Trà Vinh: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Trà Vinh: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng

Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng

Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân

Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

MTTQ tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Chú trọng chất lượng giám sát và phản biện xã hội

Chú trọng chất lượng giám sát và phản biện xã hội

Đà Nẵng: Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đà Nẵng: Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội