Phát huy vai trò giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy tính chủ động của mặt trận trong công tác giám sát

Phát huy tính chủ động của mặt trận trong công tác giám sát

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

An Giang: Vào cuộc giám sát chi trả gói hỗ trợ

An Giang: Vào cuộc giám sát chi trả gói hỗ trợ

Quảng Trị: Hoàn thành chi trả đợt 1 người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Quảng Trị: Hoàn thành chi trả đợt 1 người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Mường Khương (Lào Cai): Bảo đảm chi trả hiệu quả gói hỗ trợ

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Di dời hoặc xóa bỏ nông hộ, trang trại tại Hà Nội: Nhiều người có thể tái nghèo

Di dời hoặc xóa bỏ nông hộ, trang trại tại Hà Nội: Nhiều người có thể tái nghèo

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn: Lấy ý kiến vào dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn: Lấy ý kiến vào dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh phản biện về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè

Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh phản biện về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè