Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Ngành Ngoại giao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngành Ngoại giao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kiều bào tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ hải quân

Kiều bào tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ hải quân

Hội nhập kinh tế quốc tế điểm sáng trong công tác đối ngoại năm 2020

Hội nhập kinh tế quốc tế điểm sáng trong công tác đối ngoại năm 2020

Tăng cường hợp tác giao thương, xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tăng cường hợp tác giao thương, xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong gian khó

Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong gian khó

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là một trong 5 tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là một trong 5 tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Nghĩa tình cộng đồng Việt nơi 'vùng đỏ' dịch Covid-19 ở Ukraine

Nghĩa tình cộng đồng Việt nơi 'vùng đỏ' dịch Covid-19 ở Ukraine

Kiều bào tại CHLB Đức hướng về miền Trung ruột thịt

Kiều bào tại CHLB Đức hướng về miền Trung ruột thịt

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là cầu nối vững chắc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là cầu nối vững chắc

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc

Cộng đồng Quốc tế cùng chung tay hướng về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Cộng đồng Quốc tế cùng chung tay hướng về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên