Hỗ trợ người Việt tại Ukraine đăng ký các chuyến bay về nước

Hỗ trợ người Việt tại Ukraine đăng ký các chuyến bay về nước

Chuyến bay thứ hai đưa người Việt ở Ukraine về nước: Những cái ôm chặt và nước mắt đoàn tụ

Chuyến bay thứ hai đưa người Việt ở Ukraine về nước: Những cái ôm chặt và nước mắt đoàn tụ

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Tình hình hỗ trợ người Việt Nam di chuyển từ Ukraine sang Séc và Slovakia

Tình hình hỗ trợ người Việt Nam di chuyển từ Ukraine sang Séc và Slovakia

Ấm áp nghĩa tình đồng bào ở Ba Lan với người Việt sơ tán từ Ukraine

Ấm áp nghĩa tình đồng bào ở Ba Lan với người Việt sơ tán từ Ukraine

Hội đoàn Việt Nam cam kết phối hợp trong công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine

Hội đoàn Việt Nam cam kết phối hợp trong công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine

Hỗ trợ người Việt Nam di tản từ Ukraine sang Nga

Hỗ trợ người Việt Nam di tản từ Ukraine sang Nga

287 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine về nước an toàn

287 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine về nước an toàn

Không để đồng bào trong vùng chiến sự ở Ukraine bị thiệt mạng, bị thương; bà con di tản bị đói, bị lạnh

Không để đồng bào trong vùng chiến sự ở Ukraine bị thiệt mạng, bị thương; bà con di tản bị đói, bị lạnh

Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Romania nỗ lực tối đa đưa bà con sơ tán từ Ukraine về nước

Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Romania nỗ lực tối đa đưa bà con sơ tán từ Ukraine về nước

Khẩn trương tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước

Khẩn trương tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước

Tích cực hỗ trợ người Việt từ Ukraine sang Hungary lánh nạn

Tích cực hỗ trợ người Việt từ Ukraine sang Hungary lánh nạn

Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đón người Việt từ Ukraine

Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đón người Việt từ Ukraine

Triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine

Triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine

Doanh nghiệp Việt tại Nga bàn cách ứng phó với các lệnh cấm vận của phương Tây

Doanh nghiệp Việt tại Nga bàn cách ứng phó với các lệnh cấm vận của phương Tây