Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Khu tự trị Tây Tạng và các địa phương của Việt Nam

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Khu tự trị Tây Tạng và các địa phương của Việt Nam

 Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

 Liên kết phát triển kinh tế giữa doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc

Liên kết phát triển kinh tế giữa doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc

 Tân Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng chào xã giao Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng

Tân Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng chào xã giao Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng

 Tạo dựng hình ảnh người Việt Nam trên đất Thái Lan

Tạo dựng hình ảnh người Việt Nam trên đất Thái Lan

 Tạo điều kiện hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam – Thái Lan

Tạo điều kiện hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam – Thái Lan

Hội người Việt Nam tại Séc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội người Việt Nam tại Séc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Tạo điều kiện để thế hệ trẻ kiều bào ở nước ngoài trở về khởi nghiệp

Tạo điều kiện để thế hệ trẻ kiều bào ở nước ngoài trở về khởi nghiệp

MTTQ Việt Nam và công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

MTTQ Việt Nam và công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

Đối ngoại nhân dân 2018: Thành công và thách thức

Đối ngoại nhân dân 2018: Thành công và thách thức

Mặt trận tiếp tục là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc

Mặt trận tiếp tục là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc

Gần 1.000 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019

Gần 1.000 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019

Phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban là người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban là người Việt Nam ở nước ngoài

Bà con kiều bào chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Bà con kiều bào chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai