Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam: Một năm nhìn lại

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam: Một năm nhìn lại

Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc

Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh 7 tập thể, 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh 7 tập thể, 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thăm, chúc tết kiều bào

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thăm, chúc tết kiều bào

Những ý kiến tâm huyết của kiều bào đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Những ý kiến tâm huyết của kiều bào đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thủ tướng: Giải quyết công việc của bà con kiều bào “như của người thân ruột thịt”

Thủ tướng: Giải quyết công việc của bà con kiều bào “như của người thân ruột thịt”

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam và Nhật Bản tham dự Chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam và Nhật Bản tham dự Chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Thống Indonesia Joko Widodo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Thống Indonesia Joko Widodo

Thúc đẩy hợp tác Việt - Trung trong lĩnh vực văn hóa, học thuật

Thúc đẩy hợp tác Việt - Trung trong lĩnh vực văn hóa, học thuật

Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2023

Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2023

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 nhiệm vụ trong công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 nhiệm vụ trong công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới