Nâng cao kỹ năng vận động cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối MTTQ Việt Nam

Nâng cao kỹ năng vận động cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối MTTQ Việt Nam

Đảm bảo việc tiếp xúc cử tri phải được tiến hành rộng rãi và tránh hình thức

Đảm bảo việc tiếp xúc cử tri phải được tiến hành rộng rãi và tránh hình thức

Chủ động đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo

Chủ động đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 19/4/2021 - 25/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 19/4/2021 - 25/4/2021)

Chương trình nghệ thuật “Văn hoá các dân tộc - Hội tụ và phát triển” mừng Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam

Chương trình nghệ thuật “Văn hoá các dân tộc - Hội tụ và phát triển” mừng Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông tin báo chí Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Thông tin báo chí Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong mỗi con người Việt Nam

Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong mỗi con người Việt Nam

Cùng chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Cùng chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Đẩy mạnh giám sát để giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở

Đẩy mạnh giám sát để giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở

Các tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận để chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn

Các tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận để chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Lễ giỗ Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả, Hiến máu cứu người hành Bồ tát đạo

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Lễ giỗ Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả, Hiến máu cứu người hành Bồ tát đạo

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ