Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Đoàn kiểm tra 545 của Ban Bí thư do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Đoàn kiểm tra 545 của Ban Bí thư do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Những kinh nghiệm quý giá trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia

Những kinh nghiệm quý giá trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia

Cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Những căn nhà, những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia

Những căn nhà, những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia

Khẳng định truyền thống gắn bó, thủy chung của Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Khẳng định truyền thống gắn bó, thủy chung của Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh, xã hội

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh, xã hội