UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai quyết định về công tác cán bộ

UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai quyết định về công tác cán bộ

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công khai nguồn lực tiếp nhận và phân bổ ủng hộ trên trang Thông tin: vandongxahoi.mattran.org.vn

Công khai nguồn lực tiếp nhận và phân bổ ủng hộ trên trang Thông tin: vandongxahoi.mattran.org.vn

Trung thu đặc biệt của các em nhỏ mồ côi bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Trung thu đặc biệt của các em nhỏ mồ côi bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp phòng, chống dịch

Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

MTTQ Việt Nam góp phần quan trọng trong phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện bình thường mới

MTTQ Việt Nam góp phần quan trọng trong phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện bình thường mới

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/9/2021 - 26/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/9/2021 - 26/9/2021)

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao phân bổ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân tỉnh An Giang gặp khó khăn do dịch bệnh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao phân bổ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân tỉnh An Giang gặp khó khăn do dịch bệnh

Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất

Hơn 20.000 lon sữa gửi tới trẻ em nghèo, người yếu thế, người gặp khó khăn bởi đại dịch

Hơn 20.000 lon sữa gửi tới trẻ em nghèo, người yếu thế, người gặp khó khăn bởi đại dịch

1.181 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

1.181 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi và phát động tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi và phát động tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”