Báo Đại Đoàn Kết kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

Báo Đại Đoàn Kết kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm và tặng quà Tết cho người nghèo tại Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm và tặng quà Tết cho người nghèo tại Quảng Trị

GHPG Việt Nam luôn thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc

GHPG Việt Nam luôn thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Những suất quà Tết nghĩa tình đến với bà con Quảng Bình

Những suất quà Tết nghĩa tình đến với bà con Quảng Bình

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại huyện Thạch An

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại huyện Thạch An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân

Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 24/01/2022 - 30/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 24/01/2022 - 30/01/2022)

Mặt trận luôn là cầu nối để bà con kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước

Mặt trận luôn là cầu nối để bà con kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước

Luôn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Luôn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong tình hình mới

Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong tình hình mới

Cần Thơ: ĐBQH tặng quà người nghèo quận Ô Môn và huyện Thới Lai

Cần Thơ: ĐBQH tặng quà người nghèo quận Ô Môn và huyện Thới Lai

Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng

Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng