Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Góp ý sâu sắc và thường xuyên hơn đối với hoạt động của Mặt trận

Góp ý sâu sắc và thường xuyên hơn đối với hoạt động của Mặt trận

Quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào giáo dân

Quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào giáo dân

Mặt trận Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Mặt trận Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/01/2021 - 24/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/01/2021 - 24/01/2021)

Hướng tới Đại hội bằng tất cả tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của mình

Hướng tới Đại hội bằng tất cả tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của mình

Tiếp nối sứ mệnh củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp nối sứ mệnh củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Giảm mạnh rác thải nhựa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Giảm mạnh rác thải nhựa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 11/01/2021 - 17/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 11/01/2021 - 17/01/2021)

Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế 2020

Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế 2020