Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục và Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục và Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Đồng Nai

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Đồng Nai

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri thành phố Vinh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri thành phố Vinh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Giám sát, phản biện xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Giám sát, phản biện xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại huyện Thới Lai và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp xúc cử tri tại huyện Thới Lai và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá khách quan, toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá khách quan, toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn những vấn đề mang tính thời sự

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn những vấn đề mang tính thời sự