Infographic: 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2023

Infographic: 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2023

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2023

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2023

Phổ biến, quảng bá các xuất bản phẩm Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Phổ biến, quảng bá các xuất bản phẩm Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức tôn vinh, tri ân đối với những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức tôn vinh, tri ân đối với những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Mỗi người uy tín tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Mỗi người uy tín tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Một số giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Một số giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'