Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát tại Lâm Đồng

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Quyết định về công tác cán bộ

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế: Nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong triển khai nhiệm vụ

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế: Nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong triển khai nhiệm vụ

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam - Lào

Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam - Lào

Ngày 25/4/1961 tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II: Bác Hồ căn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”

Ngày 25/4/1961 tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II: Bác Hồ căn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”

Nhân lên nhiều nghĩa cử cao đẹp

Nhân lên nhiều nghĩa cử cao đẹp

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khẳng định vị thế Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Khẳng định vị thế Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Nhân dân là chủ thể quan trọng trong giám sát xây dựng nông thôn mới

Nhân dân là chủ thể quan trọng trong giám sát xây dựng nông thôn mới

Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội lần thứ II Hội Khoa học hành chính

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội lần thứ II Hội Khoa học hành chính

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình nhân lễ Phục sinh

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình nhân lễ Phục sinh