Thêm 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

Thêm 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Lễ Phục sinh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Lễ Phục sinh

Hơn 600 đơn vị hiện vật quý giá tiếp thêm ngọn lửa cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Hơn 600 đơn vị hiện vật quý giá tiếp thêm ngọn lửa cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những cam kết trước cử tri

Thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những cam kết trước cử tri

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Đổi mới đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đổi mới đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Kết nối đất liền với hải đảo

Kết nối đất liền với hải đảo

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong cộng đồng

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong cộng đồng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bến Tre và Tiền Giang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bến Tre và Tiền Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại thành phố Cần Thơ

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Tết Chol Chnăm Thmây ấm áp với đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang

Tết Chol Chnăm Thmây ấm áp với đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang