Doanh nghiệp Việt tại LB Nga vượt qua cơn bão COVID-19

Doanh nghiệp Việt tại LB Nga vượt qua cơn bão COVID-19

Bác Hồ trong trái tim kiều bào

Bác Hồ trong trái tim kiều bào

Đẩy mạnh hợp tác giao thương Việt Nam – Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Đẩy mạnh hợp tác giao thương Việt Nam – Hàn Quốc sau dịch Covid-19

Xúc động chương trình Vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu 2020

Xúc động chương trình Vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu 2020

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới

VKBIA – Tiếp tục sứ mệnh xây dựng kết nối giao thương và phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

VKBIA – Tiếp tục sứ mệnh xây dựng kết nối giao thương và phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Người Việt tại Australia - ấm lòng trong đại dịch

Người Việt tại Australia - ấm lòng trong đại dịch

Cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phòng chống dịch Covid-19

Cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phòng chống dịch Covid-19

Thị trưởng Berlin đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Đức

Thị trưởng Berlin đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Đức

VKBIA: Hỗ trợ đào tạo và kết nối việc làm cho người lao động hồi hương tại khu vực Miền trung

VKBIA: Hỗ trợ đào tạo và kết nối việc làm cho người lao động hồi hương tại khu vực Miền trung

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Đà Nẵng: Trao ủng hộ Liên bang Nga 20.000 khẩu trang y tế

Đà Nẵng: Trao ủng hộ Liên bang Nga 20.000 khẩu trang y tế

Phối hợp xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giàu mạnh

Phối hợp xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giàu mạnh

Thấm đượm nghĩa tình đồng bào

Thấm đượm nghĩa tình đồng bào

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19