Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1.000 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1.000 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận các phần quà giúp dân chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận các phần quà giúp dân chống dịch

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đà Nẵng hỗ trợ gạo cho gần 100.000 người khó khăn do dịch bệnh

Đà Nẵng hỗ trợ gạo cho gần 100.000 người khó khăn do dịch bệnh

Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà (Điện Biên): Chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà (Điện Biên): Chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ chính sách xã Toàn Sơn

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ chính sách xã Toàn Sơn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận gần 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận gần 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng: Mặt trận tiếp nhận hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng: Mặt trận tiếp nhận hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận 21 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận 21 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Hải Dương tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch

Mặt trận Hải Dương tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch

Mặt trận TP HCM tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống dịch

Mặt trận TP HCM tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống dịch

Đà Nẵng: Lao động ngoại tỉnh liên hệ MTTQ các cấp để được hỗ trợ

Đà Nẵng: Lao động ngoại tỉnh liên hệ MTTQ các cấp để được hỗ trợ