Phú Yên: Hơn 2,8 tỷ đồng Vận động Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Hơn 2,8 tỷ đồng Vận động Quỹ Vì người nghèo

50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn An Phú, tỉnh An Giang

50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn An Phú, tỉnh An Giang

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tiếp nhận 100 căn nhà Đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tiếp nhận 100 căn nhà Đại đoàn kết

Tuyên Quang: Ký kết thực hiện chương trình phối hợp BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025

Tuyên Quang: Ký kết thực hiện chương trình phối hợp BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình "Về nguồn"

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình "Về nguồn"

Lâm Đồng: Ký kết giao ước thi đua khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Lâm Đồng: Ký kết giao ước thi đua khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Quảng Ngãi: Tiếp nhận hơn 61,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Quảng Ngãi: Tiếp nhận hơn 61,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Hà Nội: Phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hà Nội: Phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Phú Yên: 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai

Phú Yên: 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai

Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh thăm gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Hoà Thành

Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh thăm gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Hoà Thành

Bình Định: Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách

Bình Định: Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách

Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

Thiệu Hoá (Thanh Hóa): Trao 700 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thiệu Hoá (Thanh Hóa): Trao 700 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

TP Hà Nội: Tiếp thêm nguồn lực cho Quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam'

TP Hà Nội: Tiếp thêm nguồn lực cho Quỹ 'Vì biển đảo Việt Nam'

Hoa Lư (Ninh Bình) phát động xây dựng mô hình điểm vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh

Hoa Lư (Ninh Bình) phát động xây dựng mô hình điểm vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh