Lào Cai: Xã Xuân Quang làm điểm tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lào Cai: Xã Xuân Quang làm điểm tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ninh Thuận: Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Ninh Thuận: Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổng kết xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổng kết xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2023

Điện Biên:Tập huấn, triển khai công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp

Điện Biên:Tập huấn, triển khai công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại Định Hóa

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại Định Hóa

Phú Lương (Thái Nguyên): Hỗ trợ xây dựng 125 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phú Lương (Thái Nguyên): Hỗ trợ xây dựng 125 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Người cán bộ Mặt trận ở xã vùng cao Văn Lăng luôn bám cơ sở

Người cán bộ Mặt trận ở xã vùng cao Văn Lăng luôn bám cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dân Quyền gương mẫu, trách nhiệm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dân Quyền gương mẫu, trách nhiệm

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 44 mô hình tiêu biểu bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 44 mô hình tiêu biểu bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự chung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự chung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Đồng Tháp: Phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư

Đồng Tháp: Phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư

Ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư Phước Lộc

Ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư Phước Lộc

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Kon Tum chúc mừng 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Kon Tum chúc mừng 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Yên Bái với dấu ấn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Yên Bái với dấu ấn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc