Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Tân (Bình Thuận): Chú trọng công tác an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Tân (Bình Thuận): Chú trọng công tác an sinh xã hội

Hậu Giang: Khơi dậy tấm lòng nhân ái, chăm lo cho người nghèo

Hậu Giang: Khơi dậy tấm lòng nhân ái, chăm lo cho người nghèo

Quảng Ngãi: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Quảng Ngãi: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Bình: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Bình: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo năm 2022

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ với các tổ chức tôn giáo năm 2022

Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả chương trình "4 giảm" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả chương trình "4 giảm" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Định:Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Phước Sơn

Bình Định:Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Phước Sơn

Thừa Thiên - Huế: Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM

Thừa Thiên - Huế: Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM

Phú Thọ: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phú Thọ: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ấm tình đại đoàn kết

Ấm tình đại đoàn kết