Hòa Bình: Các tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Hòa Bình: Các tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 7,7 tỷ đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 7,7 tỷ đồng

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

TP Hồ Chí Minh: 176 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn mặn

TP Hồ Chí Minh: 176 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn mặn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao khẩu trang và một số trang thiết bị phòng, chống dịch COVID -19 cho các đơn vị

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao khẩu trang và một số trang thiết bị phòng, chống dịch COVID -19 cho các đơn vị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Tặng bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Tặng bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng cho Sở Y tế chống dịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng cho Sở Y tế chống dịch

Hà Nội: Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam’ huy động được hơn 36 tỷ đồng trong năm 2020

Hà Nội: Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam’ huy động được hơn 36 tỷ đồng trong năm 2020

Thừa Thiên – Huế: Ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thừa Thiên – Huế: Ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận trên 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận trên 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19