Bắc Ninh: Triển khai mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

Bắc Ninh: Triển khai mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

Đồng Nai: Tập huấn nghiệp vụ cho 171 cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam ở cơ sở

Đồng Nai: Tập huấn nghiệp vụ cho 171 cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam ở cơ sở

An Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

An Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

MTTQ các cấp huyện Đại Từ đoàn kết xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp huyện Đại Từ đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Quảng Trị: MTTQ xã Linh Trường với công tác giảm nghèo bền vững

Quảng Trị: MTTQ xã Linh Trường với công tác giảm nghèo bền vững

Nam Định: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn gần dân, sát dân

Nam Định: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn gần dân, sát dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự buổi gặp mặt chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự buổi gặp mặt chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản

Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác giám sát, phản biện xã hội

Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ thành phố Ninh Bình khơi dậy sức dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội

MTTQ thành phố Ninh Bình khơi dậy sức dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Thanh Hóa: Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Thanh Hóa: Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum làm việc với Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

Hòa Bình: Xây mới 69 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hòa Bình: Xây mới 69 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khởi sắc từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” ở Bắc Ninh

Khởi sắc từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” ở Bắc Ninh

Phú Yên: Hơn 2,8 tỷ đồng Vận động Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Hơn 2,8 tỷ đồng Vận động Quỹ Vì người nghèo

50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn An Phú, tỉnh An Giang

50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn An Phú, tỉnh An Giang