Vận động giỏi, hiệu quả cao

Vận động giỏi, hiệu quả cao

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID – 19

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID – 19

Đồng Phú (Bình Phước) phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng Phú (Bình Phước) phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

MTTQ Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây nhà đại đoàn kết giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp"

MTTQ Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây nhà đại đoàn kết giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp"

Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

An Giang: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 197 tỷ đồng

An Giang: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 197 tỷ đồng

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng:  Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Cần đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế

Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Cần đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế

Hà Giang: Xã biên giới đầu tiên hoàn thành tiêu chí nâng cao về xây dựng nhà ở

Hà Giang: Xã biên giới đầu tiên hoàn thành tiêu chí nâng cao về xây dựng nhà ở

Phú Lương (Thái Nguyên): 100% khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường

Phú Lương (Thái Nguyên): 100% khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường

Lựa chọn cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào

Lựa chọn cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào

Hướng về Đại hội bằng những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

Hướng về Đại hội bằng những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

Để phong trào đứng vững trong lòng dân

Để phong trào đứng vững trong lòng dân