Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Tân Sơn (Phú Thọ): Chung sức với người nghèo

Tân Sơn (Phú Thọ): Chung sức với người nghèo

Như Thanh (Thanh Hóa): Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền

Như Thanh (Thanh Hóa): Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền

Phát huy hiệu quả: Quỹ "Vì người nghèo"

Phát huy hiệu quả: Quỹ "Vì người nghèo"

Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn: Chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn: Chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Mái ấm “Đại đoàn kết” ở Kon Plông

Mái ấm “Đại đoàn kết” ở Kon Plông

MTTQ xã Lũng Hòa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

MTTQ xã Lũng Hòa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Nhà đại đoàn kết mang hạnh phúc đến với người nghèo

Nhà đại đoàn kết mang hạnh phúc đến với người nghèo

Tổ Nhân dân tự quản – mô hình kết nối "Ý Đảng – lòng dân" ở Đồng Tháp

Tổ Nhân dân tự quản – mô hình kết nối "Ý Đảng – lòng dân" ở Đồng Tháp

Lai Châu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lai Châu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ huyện Bàu Bàng (Bình Dương): Tập hợp, đoàn kết phòng, chống dịch bệnh

MTTQ huyện Bàu Bàng (Bình Dương): Tập hợp, đoàn kết phòng, chống dịch bệnh

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp