Tạo điểm nhấn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong lòng người dân

Tạo điểm nhấn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong lòng người dân

Lấy ý kiến về việc khen thưởng nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lấy ý kiến về việc khen thưởng nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 10/8/2020 - 16/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 10/8/2020 - 16/8/2020)

Lan tỏa những thông điệp nhân văn qua kênh truyền hình An Viên

Lan tỏa những thông điệp nhân văn qua kênh truyền hình An Viên

Sẻ chia với những địa phương đang ngày đêm căng mình chống dịch

Sẻ chia với những địa phương đang ngày đêm căng mình chống dịch

Hơn 2.100 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hơn 2.100 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân

Kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân

500 máy thở tiếp sức cho cuộc chiến với đại dịch Covid-19

500 máy thở tiếp sức cho cuộc chiến với đại dịch Covid-19

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp thứ Nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

MTTQ Việt Nam tiếp tục vận động nhân dân cả nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch

MTTQ Việt Nam tiếp tục vận động nhân dân cả nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 03/8/2020 - 09/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 03/8/2020 - 09/8/2020)

Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị

Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành cùng dân tộc

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành cùng dân tộc

Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc