Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang

(Mặt trận) -Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò đại diện cho Nhân dân trong giám sát thi công các công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Thông qua việc giám sát, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định phù hợp thực tiễn. Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên địa bàn.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Thái Bình (Yên Sơn) giám sát xây dựng đường bê tông nông thôn tại thôn 3. 

Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức giám sát của Nhân dân đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư các công trình, dự án ở phạm vi xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Kim Doanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quý Quân (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã thành lập Ban GSĐTCCĐ, Ban TTND, chủ động phối hợp tham gia thực hiện giám sát những nội dung theo quy định trong Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ, như: Giám sát việc thu, chi, sử dụng các loại quỹ do Nhân dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới; việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh; công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Từ năm 2020 đến nay, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ của xã đã thực hiện 10 cuộc giám sát. Nội dung chủ yếu thực hiện chế độ an sinh xã hội đối với người nghèo, bê tông hóa đường GTNT, đường nội đồng theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh tại các thôn 2, 4, 5, 6 và thôn 8 tổng chiều dài trên 2.000 m; việc vận động xã hội hóa kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn 2... Qua việc giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị với UBND, đơn vị thi công khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện.

Thông qua hoạt động giám sát, những phát hiện và kiến nghị của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đều được chủ đầu tư và các chủ thầu kịp thời khắc phục. Nhờ vậy, công trình được đầu tư xây dựng đều phát huy hiệu quả khi sử dụng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; việc vận động xã hội hóa kinh phí từ Nhân dân được thực hiện công khai dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Hiện tỉnh Tuyên Quang có 138 Ban TTND với tổng số 1.703 thành viên. Hằng năm, các Ban TTND tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các công trình, dự án đầu tư do Nhà nước đầu tư và do Nhân dân đóng góp; thu, chi các loại quỹ, các khoản đóng góp của Nhân dân như xây dựng đường bê tông nông thôn, đường bê tông nội đồng, kênh mương nội đồng, xây dựng trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn.

 Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Bình Nhân (Chiêm Hóa).

Riêng Ban GSĐTCCĐ được thành lập khi triển khai chương trình, dự án đầu tư ở cơ sở do cấp xã làm chủ đầu tư, thực hiện. Ngay sau khi có quyết định thành lập, các Ban GSĐTCCĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.148 Ban GSĐTCCĐ, thực hiện giám sát 1.148 công trình xây dựng ở các địa phương… Qua giám sát, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 262 vụ việc. Các kiến nghị, đề xuất được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, dự án.

Đồng chí Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết: Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã cơ bản phát huy được vai trò đại diện cho Nhân dân trong giám sát thi công các công trình có sử dụng đầu tư của Nhà nước và của Nhân dân đóng góp; theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; tiến độ, kế hoạch đầu tư dự án...

Thông qua hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giúp chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước trên địa bàn.

Bàn Thanh