MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đa dạng các hình thức giám sát

(Mặt trận) -Bằng nhiều hình thức giám sát, phản biện xã hội cũng như phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thôn Vá (xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) giám sát tiến độ công trình xây dựng đường bê tông. Ảnh: BTQ.

Theo bà Tăng Thị Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 1.800 hội nghị lấy ý kiến nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 537 ý kiến góp ý tham gia. Đồng thời, tham gia góp ý đối với 394 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được tăng cường với 328 cuộc giám sát. Nội dung tập trung chủ yếu vào những vấn đề dân sinh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như giám sát việc thi công, nâng cấp tuyến đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà ăn, bếp ăn, trường tiểu học, xây dựng nhà văn hóa thôn...

Tại huyện Yên Sơn, từ năm 2017 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân toàn huyện đã tiến hành giám sát được 142 cuộc, tập trung chủ yếu vào giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát thực hiện công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, việc thu chi quản lý các loại quỹ từ nhân dân đóng góp; việc thu chi các khoản đóng góp xã hội hóa tại các trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn Lê Thị Hoa cho biết, thông qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, các Ban Thanh tra nhân dân chủ động nắm bắt, lắng nghe ý kiến nhân dân để tiến hành xác minh, giải quyết, cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo lên cấp trên những vụ việc phức tạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Tăng Thị Dương cho biết, cùng với hoạt động giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, MTTQ các cấp tỉnh đẩy mạnh triển khai giám sát bằng nhiều hình thức đa dạng khác như tổ chức đoàn giám sát, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện nhiều cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của MTTQ các cấp tỉnh cơ bản đều được các cơ quan, đơn vị được giám sát tiếp thu, hoàn chỉnh. Tại nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm xây dựng cơ chế, điều kiện thuận lợi trong thực hiện các chủ trương, chính sách, qua đó góp phần thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiến Đạt