Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) phát động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm vận động thực hiện nếp sống văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm vận động thực hiện nếp sống văn minh

Thái Bình: Ngày đầu phát động, Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ

Thái Bình: Ngày đầu phát động, Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ

Cần Thơ: Hơn 5,3 tỉ đồng ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” ngay trong ngày đầu phát động

Cần Thơ: Hơn 5,3 tỉ đồng ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” ngay trong ngày đầu phát động

Quảng Ngãi: Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Quảng Ngãi: Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi ảnh 'Tôi tin dùng hàng Việt'

Ninh Thuận: Phát động Cuộc thi ảnh 'Tôi tin dùng hàng Việt'

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội

Đắk Tô (Kon Tum): Tổ chức Lễ Phát động tháng cao điểm “Vì Người nghèo” năm 2022

Đắk Tô (Kon Tum): Tổ chức Lễ Phát động tháng cao điểm “Vì Người nghèo” năm 2022

Bình Thuận: Phát động phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” năm 2022

Bình Thuận: Phát động phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” năm 2022

Thành phố Hà Nội: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Thành phố Hà Nội: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Bắc Giang phát động Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

Bắc Giang phát động Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phú Yên: Phát động tháng cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phú Yên: Phát động tháng cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa