Ủy ban MTTQ xã Lạc An : Phát động mô hình phân loại rác thải sinh hoạt

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt và ủ rác thải hữu cơ tại gia đình”.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Ban Tổ chức trao thùng rác để các hộ dân thực hiện mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt và ủ rác thải hữu cơ tại gia đình”

Tại lễ phát động, người dân được hướng dẫn cách phân loại và ủ rác thải; đồng thời tìm hiểu về lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn. Mô hình điểm được thực hiện tại khu dân cư trên các tuyến đường Lạc An 49, 50, 51, 52 và có 45 hộ đăng ký thực hiện.

N.Y