Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ủy ban MTTQ xã Lạc An : Phát động mô hình phân loại rác thải sinh hoạt

Ủy ban MTTQ xã Lạc An : Phát động mô hình phân loại rác thải sinh hoạt

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Hà Nội: Chuẩn bị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Hà Nội: Chuẩn bị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025

An Giang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024

An Giang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

An Giang: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024 vào ngày 19/10

An Giang: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024 vào ngày 19/10

Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp