Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Bình Thuận: Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Bình Thuận: Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

An Giang: Phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “100 chuyến hàng Việt về nông thôn”

An Giang: Phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “100 chuyến hàng Việt về nông thôn”

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao và phát động chương trình “Việt Nam chiến thắng bệnh lao”

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao và phát động chương trình “Việt Nam chiến thắng bệnh lao”

Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn phát động mô hình "Cùng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp"

Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn phát động mô hình "Cùng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp"

Thành phố Yên Bái phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”

Thành phố Yên Bái phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”

Văn Yên phát động thực hiện Phong trào “Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”

Văn Yên phát động thực hiện Phong trào “Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu:Phát động đợt thi đua đặc biệt với 197 công trình, phần việc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu:Phát động đợt thi đua đặc biệt với 197 công trình, phần việc

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Thái Nguyên: Định Hóa và Đại Từ phát động ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Thái Nguyên: Định Hóa và Đại Từ phát động ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão tại Hòa Bình

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão tại Hòa Bình

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"