Sóc Trăng: Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Sóc Trăng: Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Khánh Hòa: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Khánh Hòa: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Bình Định: Phát động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” năm 2022

Bình Định: Phát động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” năm 2022

Hưng Yên: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Hưng Yên: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Phú Ninh (Quảng Nam) phát động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo

Phú Ninh (Quảng Nam) phát động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo

Bến Tre: 51 đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Bến Tre: 51 đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Bắc Kạn: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Bắc Kạn: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Ninh Thuận: Lễ phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2022

Ninh Thuận: Lễ phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2022

Đồng Tháp: Phát động Tháng điểm cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đồng Tháp: Phát động Tháng điểm cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Quảng Bình: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Quảng Bình: Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022

Hải Phòng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hải Phòng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo, trẻ em mồ côi

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo, trẻ em mồ côi

Điện Biên: 126 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Điện Biên: 126 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Lâm Đồng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Lâm Đồng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022