Tiền Giang: Phát động Cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường"

(Mặt trận) -Ngày 25-1, tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2023 - 2028. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạch Hà lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, địa phương ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng cho rằng, trong những năm qua, cùng với những thành tựu hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác bảo vệ môi trường tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hội, đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải… Các mô hình bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả cao cũng đã được hình thành để thực hiện và nhân rộng, như: “Đoạn đường không rác”, “Đường hoa nhà hoa”, “Thu gom rác thải sinh hoạt”… ở khu dân cư.

Bên cạnh những kết quả, đồng chí Phạm Văn Trọng cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục có những giải giáp khắc phục. Theo đó, các sở, ngành tỉnh và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ lộ trình các nhiệm vụ được nêu trong các đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2023 - 2028.

Nhân rộng và kịp thời biểu dương các mô hình về bảo vệ môi trường như giáo dục hành động bảo vệ môi trường, “Đoạn đường không rác”, “Thu gom rác thải sinh hoạt”… ở khu vực nông thôn. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững. Quan tâm đến việc tái chế, tái sử dụng chất thải, thu gom xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, vì một môi trường nông thôn bền vững…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2028; nhấn mạnh các nội dung; giải pháp thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức thành viên… Đồng thời, diễn ra ký kết giao ước thi đua giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Tiền Giang năm 2021 về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” và Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy tháng 7-2023 về tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dự Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, Đề án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đến năm 2025: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 98,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 80%; tỷ lệ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đạt trên 90%; tỷ lệ chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom và xử lý đạt trên 90%; tỷ lệ đường xã đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 90%; tỷ lệ đường ấp và liên ấp đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 40%.

Giai đoạn 2 đến năm 2028: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 99%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 85%; tỷ lệ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đạt trên 96%; tỷ lệ chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom và xử lý đạt trên 94%; tỷ lệ đường xã đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 100%; tỷ lệ đường ấp và liên ấp đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt trên 50%.

Tại hội nghị phát động, đã diễn ra ký kết giao ước thi đua giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị.

M.P