THI ĐUA XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

(Mặt trận) - Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các cấp, các ngành trong hàng chục năm vừa qua...

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông