Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

(Mặt trận) - Sáng ngày 13/4, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động

Lễ phát động nhằm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thiết thực lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 Đại biểu tham dự Lễ phát động

Cùng tham dự có các vị Ủy viên Trung ương Đảng: bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Các vị Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai đại diện khu vực Tây Bắc; đại diện lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

 Quang cảnh Lễ phát động

Về phía tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình; cùng sự tham dự của đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đại diện nhân dân huyện Đà Bắc.

Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng thi đua – khen thưởng các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động

Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các cấp, ngành trong hàng chục năm qua. Tính từ năm 2000 đến 2023, hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo rà soát, tổng số hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo “3 cứng” theo chiều thiếu hụt về chất lượng là hơn 315.000 hộ.

Phát biểu phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), đất nước ta đã và đang phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước, khơi dậy lòng yêu nước thương dân, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của, sức mạnh nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn trên 315.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương cho 05 tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân, như lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII.

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/1/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu".

Cho biết, phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là cụ thể hóa Nghị quyết 42-NQ/TW, với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025, Thủ tướng tin tưởng phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội và của toàn dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái "là lành đùm lá rách", "lá rách đùm lá rách hơn" để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra; bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; đảm bảo chất lượng công trình và đúng đối tượng thụ hưởng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cho biết, Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, ngành, địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất.

"Tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng kêu gọi.

Tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống sống ấm no, đủ đầy hơn; tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình; nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm. Bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu, không ai bị bỏ lại phía sau. Các cơ quan báo chí, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc Lời kêu gọi 

Từ phát động của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, bồi đắp từ đời này qua đời khác. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “thương người như thể thương thân”, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn đã trở thành nét đẹp văn hóa, là lẽ sống của mỗi người Việt Nam.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực, vận động, đóng góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã giảm đáng kể, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng trăm nghìn hộ gia đình đang phải sinh sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, nhiều nhất ở vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung, vùng bãi ngang ven biển, nơi địa hình chia cắt, đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trung ương tiếp nhận ủng hộ

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 đến hết năm 2025. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trong cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng 80 năm Ngày thành lập nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Trong nạn đói năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi "Lúc chúng ta bưng bát cơm mà ăn nghĩ đến người nghèo đói chúng ta không khỏi chạnh lòng...”. Ngày nay, đất nước đang phát triển, tuyệt đại đa số nhân dân đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nghĩ đến những người đang còn phải sinh sống trong những căn nhà tạm, dột nát, khi nắng, mưa, gió rét, thật gian truân, khiến mỗi chúng ta không khỏi chạnh lòng, day dứt", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trung ương tiếp nhận ủng hộ 

Khẳng định thấm nhuần quan điểm của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng.

“Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp để người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hướng dẫn cụ thể về cách thức ủng hộ, thành lập quỹ để theo dõi chặt chẽ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch.” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiếp nhận 337 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thủ tướng trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Với tinh thần “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc”, tại Lễ phát động, các doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký ủng hộ, hỗ trợ kinh phí góp phần Xóa nhà tạm, nhà dột nát, thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động với tổng số kinh phí tiếp nhận ủng hộ là 337 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí ủng hộ, Ban vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát Trung ương quyết định phân bổ đợt một, ưu tiên cho 40 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ.

Trong đó 24 địa phương được hỗ trợ mức 10 tỷ đồng, gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang.

16 địa phương được hỗ trợ mức 5 tỷ đồng gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho các gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Để thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với tinh thần quyết tâm hành động, tại buổi Lễ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình trao hỗ trợ cho các gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao hỗ trợ cho các gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao hỗ trợ cho các gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã đi thăm, động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thực tế.

Thủ tướng động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, động viên, tặng quà và tham gia khởi công xây dựng nhà mới cho hộ gia đình ông Xa Văn Vọng, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Đây là hộ gia đình nghèo với 5 nhân khẩu người dân tộc Tày, người vợ bị bệnh ung thư, không có nhà phải đi ở nhờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tiếp tục quan tâm, vận động, huy động người dân trong thôn, xã cùng nhau đóng góp, xây dựng nhà cho các gia đình; các gia đình cũng cố gắng cao nhất cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng và người thân, bà con thôn xóm. Qua đó, vừa thắt chặt đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm; vừa giúp các gia đình có nơi ở mới khang trang hơn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Hòa Bình khởi công xây nhà và tặng quà cho gia đình Nguyễn Văn Đồng, xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới thăm, động viên, tặng quà và tham gia khởi công nhà gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc. Đây là hộ gia đình Cựu thanh niên xung phong với 6 nhân khẩu, là người dân tộc Mường.

 
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình thăm hỏi, dự khởi công xây nhà tại gia đình ông Xa Văn Đế, xóm Cháu, xã Tú Lý (Đà Bắc). 
Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tặng quà cho gia đình ông Đinh Văn Bình, xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc). 
 
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương  Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho hộ ông Đặng Văn Tư, xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc).