Lâm Đồng: Phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022

Lâm Đồng: Phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của tỉnh An Giang

Tuần Giáo (Điện Biên) phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Tuần Giáo (Điện Biên) phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa phát động vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa phát động vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo

Hòa Bình: Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” dự kiến tổ chức ngày 13/10

Hòa Bình: Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” dự kiến tổ chức ngày 13/10

Kiên Giang: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng Phú Quốc

Kiên Giang: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng Phú Quốc

MTTQ huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh

MTTQ huyện Kim Sơn phát động xây dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Tô phát động mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Tô phát động mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư”

Bắc Giang: Phát động tháng cao điểm vận động, ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

Bắc Giang: Phát động tháng cao điểm vận động, ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát động ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát động ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

Ninh Thuận: Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022

Ninh Thuận: Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022

Bắc Giang:Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Bắc Giang:Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Điện Biên: Phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Điện Biên: Phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ