Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) -Sáng 27-9-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung đến dự.

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạch Hà lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đại biểu tham gia ký kết nội dung giao ước thi đua.

Theo đó thời gian phát động thi đua từ tháng 9-2023 đến tháng 2-2025, khi kết thúc đại hội các cấp, chúng ta thực hiện các công trình để chào mừng thành công đại hội. Các địa phương Đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới; mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở các khu dân cư; tăng cường thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn.… gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và từng tổ chức thành viên. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự lan toả trong các tầng lớp Nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là vận động các nguồn lực hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động và chủ trì. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua Đồng khởi mới với phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”; “Hai chân”, “Ba mũi”…

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung kêu gọi các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua, gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và từng tổ chức thành viên. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện qua các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng đợt thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển bền vững sánh vai với các tỉnh trong khu vực.

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, thay mặt cho hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Võ Tấn Trung kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tư cường khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng những hành động cụ thể.

Theo Báo Đồng Khởi