Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

(Mặt trận) -Ngày 25/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

 Ký kết giao ước thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Được biết, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Ninh Thuận đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đã đề ra.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Ninh Thuận củng nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động MTTQ các cấp.

Theo đó, đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Ninh Thuận cần tập trung vào các  nhiệm  vụ trọng tâm như:  Xây dựng 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai có hiệu quả mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững tại 65 xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thi đua hoàn thành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023, năm 2024 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đề ra gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận, kêu gọi MTTQ các cấp; các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, hiệu quả các nội dung thi đua bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 huyện, thành phố trong tỉnh toàn tỉnh Ninh Thuận đã ký kết giao ước thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029, đồng thời tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

x.H