MTTQ thành phố Tuyên Quang phát động đợt thi đua đặc biệt

(Mặt trận) -Ngày 13-12, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạch Hà lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

 Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố ký kết thi đua.

Ủy ban MTTQ thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt với 6 nội dung, chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của thành phố tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, quyền làm chủ của nhân dân; sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”....

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh; vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, đề án; thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp đã đề ra.

Đặc biệt, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tập trung xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Ngay sau Lễ phát động và ký kết thi đua, các đại biểu là Chủ tịch MTTQ và Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố của 15 xã, phường đã tham gia Hội nghị tập huấn công tác mặt trận năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai một số nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cập nhật kiến thức mới; những vấn đề cơ bản về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thu Hương