Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 2/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2023.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

 Lãnh đạo huyện Đức Trong và cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp ủng hộ vào  Quỹ Vì người nghèo năm 2023 tại Lễ phát động.

Được biết, trên địa bàn huyện Đức Trọng  hiện nay vẫn còn  533 hộ nghèo và 1.112 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhiều hộ nghèo còn gặp khó khăn về điều kiện phát triển sản xuất; nhiều em học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo, bệnh nhân nghèo... đang cần được sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội.

Từ các nguồn quỹ này, MTTQ Việt Nam huyện Đức đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà  Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; hỗ trợ vốn cho người nghèo phát triển sản xuất; chăm lo Tết nguyên đán cho người nghèo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi gặp thiên tai, dịch bệnh.    

Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, nay  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo, giúp các hộ nghèo vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tại Lễ phát động, các lãnh đạo huyện Đức Trong và cán bộ, công chức, viên chức huyện Đức Trọng đã tham gia đóng góp ủng hộ  vào Quỹ Vì người nghèo năm 2023.

Theo Báo Lâm Đồng