Tháng 4.2024 sẽ diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước

(Mặt trận) - Ngày 7/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì cuộc họp bàn về nội dung phối hợp chuẩn bị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong cả nước.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Làm sâu sắc hơn nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc họp 

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (thông báo số 422/TB-VPCP ngày 19/10/2023 của Văn phòng Chính phủ) về việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025; trên cơ sở thảo luận, thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Việc tổ chức Lễ phát động nhằm kêu gọi, vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu” trong cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Việc tổ chức Lễ phát động phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, quy mô và hình thức phù hợp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, khích lệ sự đồng hành, hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các địa phương nghèo trong cả nước.

Tại cuộc họp, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động, trong đó, tập trung vào việc thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần khách mời, nguồn lực ủng hộ để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc; nội dung tuyên truyền trước, trong và sau khi Lễ phát động diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, từ ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm triển khai xây dựng Đề án về xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước.

Dự kiến Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong cả nước sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4/2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, các cơ quan liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chuẩn bị chu đáo cho Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.