Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra tiến độ làm nhà đại đoàn kết tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra tiến độ làm nhà đại đoàn kết tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra tiến độ làm nhà đại đoàn kết tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra tiến độ làm nhà đại đoàn kết tại Điện Biên

Nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho tôn giáo các tỉnh Tây Nam bộ

Nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho tôn giáo các tỉnh Tây Nam bộ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ khảo sát các khu vực sạt lở tại Cần Thơ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ khảo sát các khu vực sạt lở tại Cần Thơ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Hậu Giang

Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác tôn giáo

Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác tôn giáo

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác tôn giáo tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác tôn giáo tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại Hải Dương

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại Hải Dương

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi của tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi của tỉnh Nghệ An

Kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam đối với việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam đối với việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gặp mặt kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam 2023

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gặp mặt kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam 2023