TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Lào Cai: Hội nghị phản biện xã hội đối với việc thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực của tỉnh

Lào Cai: Hội nghị phản biện xã hội đối với việc thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực của tỉnh

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trà Vinh: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Trà Vinh: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Tuyên Quang: MTTQ huyện Yên Sơn đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: MTTQ huyện Yên Sơn đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị phản biện xã hội dự thảo quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn đến năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị phản biện xã hội dự thảo quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn đến năm 2023

Phú Yên: Phản biện xã hội quy chế về quản lý kiến trúc đô thị tại địa phương

Phú Yên: Phản biện xã hội quy chế về quản lý kiến trúc đô thị tại địa phương

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phản biện xã hội đảm bảo lợi ích của Nhân dân

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phản biện xã hội đảm bảo lợi ích của Nhân dân

Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội