Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Phú Yên: Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu

Phú Yên: Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Hà Nội: Phản biện xã hội đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa

Hà Nội: Phản biện xã hội đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa

Phú Yên: Phản biện xã hội ưu tiên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Phú Yên: Phản biện xã hội ưu tiên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Phản biện xã hội - kênh thông tin quan trọng trong quy trình lập pháp

Phú Yên: Phản biện xã hội - kênh thông tin quan trọng trong quy trình lập pháp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Nội: Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố

Hà Nội: Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố

Hà Nội: Phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố

Hà Nội: Phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố

Bắc Ninh: Triển khai chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2023

Bắc Ninh: Triển khai chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2023

Sông Hinh (Phú Yên): Phản biện xã hội dự thảo quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Sông Hinh (Phú Yên): Phản biện xã hội dự thảo quy chế tuyển dụng công chức cấp xã